Dievkalpojumi

Pateikties Dievam par visu labu, ko viņš mums devis ir vienmēr iezīmējusi dzīvi Sidrabenē, un tajā bērniem ir vienmēr bijusi svarīga vieta.

Pa nometnes laiku – trešdienas vakaros nometņotājiem ir iespēja dalīties ar to, kas bijis nozīmīgs nometnē, kā arī ārpus tās, un nodot visu Dievam lūgšanā un dziesmā. Klusums, kurā ietērpta krusta veidošana pie upes no aizdedinātām svecēm ir svētuma brīdis visiem.

Svētdienas dievkalpojumos varam noapaļot to, kas iemācīts pa nedēļu Bībeles stundās. Nometņotāji aizrautīgi iztēlo tās nedēļas Bībeles stāstu tādejādi palīdzot mācībai nosēsties viņos, kā arī iepazīstinot pārējos dievlūdzējus ar tās saturu un nozīmi. Un kurš no nometņotājiem teiktu ka dziedāt “manī miers tek kā upē” ar saistītām kustībām ir garlaicīgi!

Pēdējos gados esam piedāvājuši arvien vairāk iespēju ļaudīm pulcēties dievkalpojumā, gan dienā pēc Jāņiem, kā arī augusta sākumā.

Sidrabene turpina būt vieta, kur var pulcēties ticības meklējumos visu pārējo gadu, ne tikvien vasarā. Katra mēneša pirmajā svētdienā tiekamies ēdamzālē, kur pēc divvalodīgā dievkalpojuma telpa atkal pārtop par ēdamzāli, kur visi sēž ap vienu galdu, lai dalītos ar pašu atvestiem gardumiem un tuvināties viens otram. Tā mēs lūkojam attīstīt apziņu par sevi kā kopieni ar Kristu mūsu centrā atdarinot pirmo kristīgo draudžu praksi, kur visi pulcējās ar “līksmām sirdīm un dalījās ar to, kas katram bija.” (Ap. d. 2)

Katrs ir aicināts būt dievlūdzējs un tāpēc mūsu dievkalpojumi ir abās valodās un tādi, kur vecākiem nebūtu jāuztraucās par saviem bērniem. Sv Andreja draudzei ir arī varena mūzikas tradicija, un tā atspoguļojas arī mūsu dievkalpojumos Sidrabenē.

Būsim priecīgi Jūs apsveikt mūsu vidū!

Mācītāja Ilze.