Sv. Andreja Draudze

Sidrabene ir bijusi daļa no Kanādas latviešu sabiedrības daudzus gadus. 2018. g. tika nosvinēta 65 gadu jubileja. Sidrabene ir Sv. Andreja draudzes īpašums, un ir kalpojusi kā garīgā un atpūtas vieta vairāku tūkstošu draudzes locekļiem, viesiem un bērniem. Sākotnēji iecerēta kā vasaras nometne draudzes bērniem un kā satikšanās vieta latviešiem trimdā pēc otrā pasaules kaŗa, Sidrabene gadu gaitā ir izveidota, lai kalpotu plašākām vajadzībām. Bez apmēram 60 vasarnīcām ir uzcelta lielā Sidrabkalna ēka ar divām zālēm un lielu virtuvi, kafejnīca un ierīkots peldbaseins un plunčbaseins mazākiem bērniem.

Sidrabenes brīvdabas baznīcā, kas celta 1960. gadā, notikušas daudzas kāzas, kristības un neskaitāmi dievkalpojumi. Vasaras mēnešos Sv. Andreja draudzei ir iespēja divreiz nedēļā doties uz Sidrabeni, lai izbaudītu savas brīvdabas baznīcas dabisko skaistumu un lai slavētu Dievu par visu, ko viņš sagādājis. Blakus baznīcai izkoptā apkārtnē gar upi ir iespēja klusumā aizsapņoties un pārdomāt dzīves neskaitāmos brīnumus.

Ja vēlaties informāciju par Sidrabenes īpašuma izīrēšanu, lūdzu kontaktējiet Sidrabenes pārvaldnieku, Andreju Grīnbergu (905) 335-3849.