Telpas Un Izīrēšanas Iespējas

Sidrabenes telpas iespējams izīrēt skolu un skautu/gaidu vajadzībām, kāzām, sabiedriskiem notikumiem, atpūtai, sapulcēm, utt.

Par Sidrabenes telpu izīrēšanas iespējām lūdzu kontaktēt Andreju Grīnbergu (Sidrabenes pārvaldnieku) 905-335-3849 vai camp_sidrabene@yahoo.ca.