Info. Viesiem

Sidrabenes telpas iespējams izīrēt skolu un skautu/gaidu vajadzībām, kāzām, sabiedriskiem notikumiem, atpūtai, sapulcēm, utt. Par Sidrabenes telpu izīrēšanas iespējām lūdzu kontaktēt Andreju Grīnbergu (Sidrabenes pārvaldnieku) 905-335-3849 vai camp_sidrabene@yahoo.ca.

VISĀM automašīnām, kas iebrauc Sidrabenes īpašumā, ir jānopērk auto novietošanas karte pie iebraukšanas vārtiem. Patlaban cena ir $10.00/dienā. Vai var iegādāties sezonas iebraukšanas karti pa $60.00.

Īrnieku grupas var ar Sidrabenes pārvaldnieku iepriekš sarunāt grupas maksu.

Maksa par teltošanu ir $15 par telti.

Ārpus privātiem vai publiskiem sarīkojumiem un notikumiem, ieeja Sidrabenē un īpašuma izmantošana ir paredzēta tikai un vienīgi Sv. Andreja draudzes locekļiem, vasarnīcu īpašniekiem un to viesiem. Visiem citiem ir ieeja aizliegta.

Lūdzam, lai viesi nebraukā pa īpašumu ar automašīna.

Vasarās, pa to laiku, kad notiek nometnes, neviens, kam nav sakara ar nometnēm, nedrīkst atrasties uz nometnes (ziemeļu) kalna kur notiek nodarbības bērniem.

Visi, kas izmanto peldbasienu vai plunčbaseinu to dara uz savu atbildību un visiem ir jāseko norādītajiem noteikumiem. Alkoholiskus dzērienus un stikla pudeles/traukus nedrīkst ievest peldbaseina teritorijā.

Izbūvēts 2004. g., peldbaseins ir kļuvis ļoti iecienīts, it īpaši karstās vasaras dienās.

Vasaras sezonā peldbaseins ir atvērts no rīta līdz vakaram, un skaitās kā “CLASS B” iekārta. “CLASS B” iekārtās nav glābšanas sarga ārpus bērnu nometnes baseina izmantošanas laikiem. Visi citi peldētāji izmanto peldbaseinu apzinoties šo risku.

Peldētājiem zem 16 g.v. ir visos laikos jābūt pieaugušo klātbūtnē.

Alkoholiskus dzērienus un stikla pudeles/traukus nedrīkst ievest baseina teritorijā.

Peldētājiem jāseko norādītajiem noteikumiem citādi tiem būs jāatstāj baseina zona.

Bērnu nometnēm vienmēr būs prioritāte izmantot baseinu atzīmētos laikos un dažkārt ārpus tiem. Citi peldētāji nedrīkstēs atrasties baseina teritorijā kamēr to izmanto bērnu nometne. Privātiem indivīdiem vai grupām, kas vēlas izmantot peldbaseinu, būs jāmaksā ieejas cena un būs jāsarunā un jāatalgo glābšanas sargs.