Vasarnīcas Sidrabenē var iegādāties Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudzes locekļi, kas ir aktīvi ziedotāji (“members in good standing”), vai aktīvi locekļi/ziedotāji citā latviešu luterāņu draudzē. Visas vasarnīcas iznomā no Sv. Andreja draudzes, un zemes platība ir Sv. Andreja draudzes īpašums. Vasarnīcas pirkšanas cena ieskaita tikai vasarnīcas ēku un esošo līgumu (“lease”) pārraksta uz jauno īpašnieku. Visi topošie vasarnīcas pircēji jāapstiprina gan Sidrabenes pārvaldei, gan draudzes padomei pirms var notikt pirkums un var noslēgt jaunu līgumu.