Brīvdabas Baznīca

Sidrabenes brīvdabas baznīcā, kas celta 1960. gadā, notikušas daudzas kāzas, kristības un neskaitāmi dievkalpojumi. Vasaras mēnešos Sv. Andreja draudzei ir iespēja divreiz nedēļā doties uz Sidrabeni, lai izbaudītu savas brīvdabas baznīcas dabisko skaistumu un lai slavētu Dievu par visu, ko viņš sagādājis. Blakus baznīcai izkoptā apkārtnē gar upi ir iespēja klusumā aizsapņoties un pārdomāt dzīves neskaitāmos brīnumus.

Par Sidrabenes telpu izīrēšanas iespējām lūdzu kontaktēt Andreju Grīnbergu (Sidrabenes pārvaldnieku) 905-335-3849 vai camp_sidrabene@yahoo.ca.

lvLV
Scroll to Top