Sākums

Sv. Andreja ev. lut. latviešu draudzes mājas ārpus pilsētas kopš 1953. g.
Slider