Bērnu Nometne

Sidrabenes bērnu nometnes mērķis ir sagādāt ikvienam nometņotājam iespēju pavadīt laiku latviskā vidē plašas programmas ietvaros. Plaša mēroga aktivitātes drošā vidē sniedz pozitīvu atbalstu bērniem, lai tie varētu sasniegt individuālu izaugsmi, veidot labas attiecības ar citiem bērniem un vadītājiem, un attīstīt cieņu pret dabu un vidi. Bērnu nometne ietver vērtīgas nometnes un latviskas tradīcijas, kristīgu vidi, kā arī jaunas idejas un aktivitātes. Nometne notiek abās valodās (latviski un angliski) katru vasaru un ir paredzēta bērniem starp 5-14 g.v.

2020 gadā bērnu nometnes notiks no 12. jūlija līdz 2. augustam.

Nometnes mājaslapa »